We horen graag van je.

Boek direct en bes­paar mini­maal 5 € per per­so­on en nacht!

Waar heb je zin in?

Voor acti­vit­ei­ten zoals wan­de­len, fietsen of well­ness met ther­ma­le baden? Voor wijn en culin­aire hoog­stand­jes met onder­bouw­de wijn­proeve­r­i­jen en caba­ret? Voor een klei­ne of gro­te vakan­tie met sight­see­ing en crui­sen op de Moe­zel of een vol­l­e­dig pro­gram­ma voor de hele club? Voor een gezin dat er gewoon is of lie­ver met een kind en een bow­ling­pin? Geen pro­bleem. U zult zeker uw per­so­on­lij­ke favoriet ont­dek­ken in onze arran­ge­men­ten … veel ple­zier!

Meer informatie

Actieve vakantie

 
Meer informatie

Familie vakantie

 
Meer informatie

Feestdagen

 
Meer informatie

Weekendtrip

 
Meer informatie

Wijnervaring

 
Meer informatie

Ontspan

 

Alles buitengewoon!

Niets ont­brak bij het ont­bijt, van roe­rei tot vers gebak­ken gebak­ken eieren, die zelfs aan tafel wer­den geser­ve­erd. Sec­co voor de lief­heb­bers.
Het per­so­neel had altijd een glim­lach op hun gezicht en was erg vrien­de­li­jk. Zoals altijd was de vakan­tie een ech­te ont­span­ning.”

Olaf S., oud regel­ma­tig

Familie en erg vriendelijk

We komen al 3 jaar naar de Bömers. We zijn al vele malen eer­der naar de Moe­zel geweest. Maar geen ver­geli­j­king … Het is vertrouwd en erg vrien­de­li­jk. Daarom blij­ven we terug­ko­men. Ik heb geen enor­me suite en finan­cië­le luxe nodig om een ​​gewel­di­ge vakan­tie te heb­ben. Fami­lia­le sfeer, een fan­tas­ti­sche drup­pel Moe­zel Ries­ling en een uniek rivier­land­schap zijn de luxe voor mij!

Anja G, gaat graag op fami­lieva­kan­tie

Bijzonder lekker.

Mues­li, vers fruit, brood­jes, brood, jam, ont­bij­teie­ren … mmmh, daar sta je voor op. Het mees­te komt uit de regio en sowie­so van loka­le pro­du­cen­ten. Elke dag is er tot 11.00 uur een uit­ge­breid late-riser-ont­bijt. Over­dag bie­den we je heer­li­j­ke klei­ne din­gen aan met wijn of dran­k­jes.

Als je echt hon­ger hebt, heb­ben we aantrek­ke­li­j­ke restau­ran­ta­an­be­ve­lin­gen voor je samen­ge­s­teld. In onze part­ner­re­stau­rants van vele jaren kunt u uit­ge­breid genie­ten van indi­vi­dueel, geva­rie­erd en vol­gens per­so­on­lij­ke prijs­ge­voe­lig­heid . U hoeft zich natu­ur­li­jk geen zor­gen te maken over de reser­vering, wij doen het. Zo kan de Moe­zel geva­rie­erd en geno­ten wor­den!

Bijzonder lekker.

Mues­li, vers fruit, brood­jes, brood, jam, ont­bij­teie­ren … mmmh, daar sta je voor op. Het mees­te komt uit de regio en sowie­so van loka­le pro­du­cen­ten. Elke dag is er tot 11.00 uur een uit­ge­breid late-riser-ont­bijt. Over­dag bie­den we je heer­li­j­ke klei­ne din­gen aan met wijn of dran­k­jes.

Als je echt hon­ger hebt, heb­ben we aantrek­ke­li­j­ke restau­ran­ta­an­be­ve­lin­gen voor je samen­ge­s­teld. In onze part­ner­re­stau­rants van vele jaren kunt u uit­ge­breid genie­ten van indi­vi­dueel, geva­rie­erd en vol­gens per­so­on­lij­ke prijs­ge­voe­lig­heid . U hoeft zich natu­ur­li­jk geen zor­gen te maken over de reser­vering, wij doen het. Zo kan de Moe­zel geva­rie­erd en geno­ten wor­den!