We horen graag van je.

Boek direct en bes­paar mini­maal 5 € per per­so­on en nacht!

Geen probleem.

U bevin­dt zich tenslot­te aan de Moe­zel. Een land­schap dat je zelfs kunt drin­ken dank­zij de bero­em­de wijn. Als huis van de “bes­te win­kels” bie­den wij u een hele reeks mogeli­jk­he­den. Bij­vo­or­beeld met onze wijn­ka­art, die meer dan 30 open wij­nen biedt. Dit omvat ook een wijn­proeve­r­ij in een pro­mi­nen­te VDP-wijn­ma­kerij, waar­van de heer­li­j­ke wij­nen zelfs inter­na­tio­naal een sen­sa­tie ver­o­or­za­ken. Of de wijn­be­le­vingstour op de Prin­zen­kopf met een wijn­proeve­r­ij op hoge hoog­ten. Of ont­bij­ten bij Brem­mer Cal­mont, de steils­te wijn­gaard van Euro­pa. Of caba­ret in het Wald­frie­den­huis, waar naast pit­ti­ge Ries­ling­wi­j­nen, con­cer­ten, muzie­k­li­te­ra­tu­ur­proeve­r­i­jen, film‑, thea­ter- en caba­ret­voor­stel­lin­gen inspi­re­ren. Onze mini-cabrio­let en elek­tri­sche fiets­ver­huur zor­gen ervoor dat u de juis­te trans­fer in de fris­se lucht heeft. Wat kun­nen wij voor u rege­len?

We bie­den onze wijn­vri­en­den deze extra boek­ba­re arran­ge­men­ten aan (van­af 6 per­so­nen, gelie­ve van tevoren te reser­ve­ren):

Wein plus! Wijn­proeve­r­ij met wijn­proeve­r­ij (ape­ri­tief met stok­brood en olie, kaas, worst, ham­scho­tel)
met wit­te wijn & amp; Rode wijn, fruit­sa­la­de met zoe­te wijn, aan het ein­de wijn naar keu­ze (dins­dag 18.00 uur, duur ca. 3 uur)
p.P. inclu­sief shut­tle 29 €

Wijn­proeve­r­ij in de bekroon­de wijn­ma­kerij inclu­sief shut­tle p. P. 15 €

Wijn­sen­so­ry semi­nar p. P. 19 €

De 1x1 wijn p. P. 19 €

Wines with a view — een onver­ge­te­li­j­ke wijn­proeve­r­ij op hoge hoog­ten op de
Uit­ki­jk­to­ren Prin­zen­kopf in Alf p. P. 19 €

Rond­lei­ding met de wijn- en erva­rings­gids (duur ca. 3 uur) p. P. 15 €

boek­baar van­af 1 per­so­on:

Klei­ne wijn­proeve­r­ij van eer­ste­klas Moe­zel-drup­pels p. P. 12 €

door VDP wine­ries p. P. 19 €

In Bömers is het exclusieve altijd inbegrepen

Zo wor­dt elke over­nach­t­ing een waar ver­wen­bord. Van­af het begin. Smaak? Als­je­blieft! Dit zijn de Bömers-voor­zi­en­in­gen die u per se kunt ver­wach­ten als u een van onze pak­ket­ten boekt: Wel­kom om ken­nis te maken met tot 11.00 uur ’s och­tends Mosel­le coun­try laat opko­mend ont­bijt­buf­fet met Sec­co, corn­flakes hoek, roe­rei, sap­bar met vers sinaas­ap­pel­sap en fruit. Ont­bijt open als het mooi weer is het tuin­ter­ras cock­tail op maan­dag met de fami­lie Gleiß­ner regel­ma­ti­ge wan­de­lin­gen met onze bos­wach­ter Bömers Feri­en­post dag­b­la­den en tijdschrif­ten whirl­pool wijn- en bier­sa­lon gezel­lig r Bad­jas op aan­vraag Hotel­tu­in met rela­x­ruim­te, hang­mat en ligs­toe­len zon­ne­ter­ras, ser­re met ligs­toe­len en para­sols speel­ka­mer voor kin­de­ren met bio­scoo­phoek gra­tis W ‑Lan iPad-ver­huur lift in het hoofdge­bouw ophaal­ser­vice van Bull­ay trein­sta­ti­on en Hahn Inter­na­tio­nal Air­port Gra­tis par­keer­plaatsen nieu­we huur­fietsen met 7 vers­nel­lin­gen 50% korting­s­bon in de Vul­kan­ei­fel Ther­me Bad-Ber­trich (3 uur met of zon­der sau­na)

Alleen in en bij Bömers

Goed leven bete­kent ook dat je voer­tu­ig vei­lig gepar­ke­erd staat. De Bömers heeft zijn eigen, dis­cre­te par­keer­plaatsen. Ze bevin­den zich direct bij het hotel en zijn uitera­ard gra­tis voor onze gas­ten! Het­zelf­de geldt voor tweewie­lers, met of zon­der motor: de Bömers heeft ook een bevei­lig­de fiets- of motor­ga­ra­ge. Pak je zwem­broek in! Wan­neer u een van onze arran­ge­men­ten boekt, geven de Bömers u een ver­bli­jf in een ech­te oase van wel­zi­jn, de Vul­kan­ei­fel­ther­me in het nab­u­ri­ge Bad Ber­trich. Geniet 3 uur in de eni­ge zout­kuuroord van Glau­ber in Duit­s­land met zijn unie­ke water- en sau­na­we­reld. Als je lie­ver met de trein reist, halen we je graag op van sta­ti­on Bull­ay; op ver­zoek ook met de pas­sa­giers­ve­er­boot, uitera­ard ver­voe­ren wij de baga­ge. En voor iedereen die actief wil zijn: stap op een van de huur­fietsen van het hotel en ga op pad, in de Bömers kun je spon­ta­an op je fiets stap­pen en gaan fietsen.