We horen graag van je.

Boek direct en bes­paar mini­maal 5 € per per­so­on en nacht!

Een goed begin

Bij het Moe­zel-ont­bijt­buf­fet van 8.00 tot 11.00 uur begin je de dag met Sec­co, ont­bijt­gra­nen­hoek, roe­rei, sap­bar met vers sinaas­ap­pel­sap en fruit. We ken­nen de kwa­li­teit, her­komst en vak­man­schap en daarom komen veel pro­duc­ten uit de regio en ingre­di­ën­ten die op kor­te ter­mi­jn zijn bin­nen­ge­ko­men op tafel. Geniet naast de regio­na­le pro­duc­ten ook van onze huis­spe­cia­li­tei­ten, vers voor u bereid door het keu­ken­team van Bömers. Het bij­zon­de­re genot, de zelf­ge­ma­ak­te wijn­ge­lei en de perz­ik­jam uit de wijn­gaard.

Echt, eerlijk en gezond

Wil je tus­sen­door wat ver­fris­sing? In het tuin­ca­fé é en in onze wijn­bar (vrij­dag en zater­dag tot 22:00 uur) bie­den wij u elke dag met klei­ne lek­ker­ni­jen aan. Na voor­af­ga­an­de aan­mel­ding en met mini­maal 6 gas­ten berei­den wij ook graag indi­vi­dueel en vers een gerecht uit de tra­di­tio­ne­le wijn­keu­ken voor u. We zijn toe­ge­wijd aan het lid­maats­chap van “Slow Food” en de toe­ken­ning van het “Mosel-over­ko­e­pe­len­de merk”. Onze tip voor het wee­kend: Bömers heer­li­j­ke taart op een van de gezel­li­ge ter­ras­sen of in de hotel­tu­in samen met een geu­ri­ge cap­puc­ci­no bete­kent echt geluk.

Wijn­lief­heb­bers en ken­ners zul­len ook echt geluk vin­den op onze uit­ge­brei­de wijn­ka­art. Wel­ke drup­pel kun­nen we aan­be­ve­len?

Door ons aanbevolen

De crea­tie­ve diver­sit­eit van de regio­na­le keu­ken is uit­s­te­kend — ten­mins­te als je een van onze aan­be­ve­lin­gen opvolgt. De lang­du­ri­ge samen­werking met ambi­ti­eu­ze restau­rants zorgt voor lek­ker­ni­jen, indi­vi­dueel en voor elke smaak. Waar heb je trek in? Wij zor­gen voor de reser­vering …